Vivi Hartvig Christensen

Vivi Hartvig Christensen

Bioanalytiker

Ansat i lægehuset december 2009.

Mette Bækgaard

Mette Bækgaard

Bioanalytiker

Ansat i lægehuset september 2010

Vivi Jakobsen

Vivi Jakobsen

Bogholder

Ansat i lægehuset august 2012.

Ann-Dorthe Bruun Christensen

Ann-Dorthe Bruun Christensen

Sygeplejerske

Ansat i lægehuset juli 2014

Christina Lüth Andersen

Christina Lüth Andersen

Bioanalytiker

Ansat i Lægehuset september 2017

Ulla Langfrits

Ulla Langfrits

Sygeplejerske

Ansat i Lægehuset marts 2020

 Rikke Quvang Smith

Rikke Quvang Smith

Sygeplejerske

Ansat i Lægehuset september 2021

Tenna Hellesøe Sangild

Tenna Hellesøe Sangild

Sygeplejerske

Ansat i Lægehuset Marts 2024

Luna Gürtler Lorentzen

Luna Gürtler Lorentzen

Jordemoder

Ansat i lægehuset i September 2023